Dagens rätt på Läget

Fish cutlets in restaurant serving